ISKOLÁNK VEZETŐSÉGE

1986-ban kezdtem tanítani, 1990-ben találkoztam Jézus gyógyításával amire válaszképpen megtértem. 1992-ben mentem férjhez, azóta együtt szolgáljuk az Urat férjemmel 3 lányommal és vejemmel. A 30 év alatt 4 diplomát szereztem. 2015-ben kerültem az Örömhír Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába tagintézményvezetőként. 2016-ban, amikor önálló lett az iskola, lettem az Örömhír Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Gyülekezetünkben a gyermekmunkát vezetem, ezen kívül a honlap lektorálását és más csoportoknak is vezetőségi tagja vagyok.

Novákné Tömösközy Etelka

Novákné Tömösközy Etelka

intézményvezető

Farkas László

Farkas László

lelkipásztor

Farkas László vagyok, és 1995 óta van személyes kapcsolatom Jézus Krisztussal. 2001-ben házasodtam és van két gyermekünk, 2000 óta járok rendszeresen gyülekezetbe.
Gyerekekkel 14 éve foglalkozom, a Gyülekezetünkben ez a szolgálatom és úgy látom az elhívásom is. Négy éve pedig hivatalosan is Ifjúságsegítő lettem.
A keresztény oktatás célja, hogy Isten Igéje alapozza meg életünket. Naponta arra bátorítjuk a gyerekeket, hogy megismerjék Őt, és merjenek Istennel együtt gondolkodni.

Mindannyiunk életében, de különösen a kisgyermekében nagyon fontos,
hogy szeretve és biztonságban érezze magát, nemcsak otthon a családban, hanem az iskolában is.

Az Örömhír Általános Iskola egy olyan szeretetteljes és békés kis sziget Budapest szívében,
ahol minden gyermek és szülő megtapasztalhatja, hogy Isten egyedi alkotásaként tekintünk rá,
értékes számunkra, Krisztusban elfogadott (Isten gyermeke – János 1:12),
és biztonságban van (“Isten fia megtart engem, és a gonosz nem árthat nekem” – 1János 5:18).

 

TANTESTÜLETÜNK

 

Iskolánk tanítói és tanárai hívő keresztények, akik szakmai felkészültségükkel, életükkel, példamutatásukkal, és meggyőződéseikkel együtt szívvel-lélekkel tanítanak. A diákokat szeretik és imádkoznak értük, s az ismeretanyag átadásán túl legfőbb céljuk az, hogy a keresztény oktatáson keresztül valóban felkészítsék diákjaikat az előttük álló életre.

TANÁRAINK BEMUTATKOZÁSA

Bálint Eszter

A „kilencvenes évek gyermekéből” lettem Isten megváltott gyermekévé általános iskolás koromban. Ezt az életemet meghatározó élményt – hogy milyen jó már egészen fiatalon ebben az isteni szeretetben megerősödve létezni, – illetve intenzív alkotásvágyamat terelte az Úr a drámapedagógia medrébe. Idén nyáron diplomáztam a Károli Gáspár Református Egyetem színháztudomány mesterszakán, többéves szakmai gyakorlattal rendelkezem a Katona József Színház ifjúsági programjában és a gyülekezetemben végzett drámapedagógiai munkáim révén.

Szakmai életem eddig is szépen formálódott Isten vezetése által, azonban már régóta imádkoztam egy olyan munkahelyért, ahol újjászületett testvérekkel dolgozhatok együtt abban a szellemiségben, melyet én is hiszek és vallok. 2016 decemberében vehettem át az Örömhír drámacsoportját, és már az első napomtól fogva érzem, mekkora áldás úgy alkotni, hogy a forma és vele együtt a tartalom is egységesen átadható, – ez pedig nem csupán a dráma, de megújult életünk központi mozgatórugója.

D. Kékesi-Papp Mária

2006-tól vagyok az Örömhír Általános Iskola alsós tanítója. Jelenleg rajzot és technikát tanítok, illetve napközis tanítóként dolgozom. Isten kegyelme, hogy olyan helyen dolgozhatok, ahol a Tőle kapott ajándékaimat megoszthatom másokkal. Meggyőződésem, hogy Isten akaratában és az Ő elhívásában járok. Szeretem a gyerekeket, kollégáimat, vezetőimet. Nagy áldás ilyen szeretetlégkörben dolgozni. Teljes szívemből és nagy örömmel cselekszem azt, amit Isten rám bízott, semmit nem tekintek tehernek. “Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” /Máté 11:30/ A munkám minden egyes részét élvezem, mert tudom, hogy semmi nem hiábavaló, hanem mindennek örökkévaló értéke van.

“Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.” /Márk 10:14/

Dunai Ildikó

Tizenkettedik éve tanítok ebben az iskolában. Két gyerekem is ide járt, itt végeztek. A Kossuth Egyetemen szereztem a diplomámat. Az órákat szeretem lehetőség szerint dalokkal, versekkel, ritmusos mondókákkal és játékokkal színesíteni. Angol színdarabokat is rendezek, tavaly pl. a Robin Hood-ot, idén a Piroska és a farkast.

Hálás vagyok Istennek, hogy itt taníthatok. Szeretem a diákjaimat és rendszeresen imádkozom értük. Úgy gondolom, hogy ez az iskola egy védelmező környezet számukra.

Görbiczné Győző Katalin

A kémia tantárgyat tanítom a 7. és a 8. osztályosoknak. Már ötödik éve dolgozom itt. Főállásban egy gimnáziumban tanítok kémiát és biológiát, illetve a természettudományi tantárgyak koordinálását irányítom. Szeretném elősegíteni a diákok modern és tudományos gondolkodását, ismeretszerzését, felkészítését a középiskolai tanulmányokra. Sok érdekes kísérlettel, jó hangulatú interaktív órával segítem a tanulást.

Kinek ajánlanám ezt az iskolát? Mindenkinek, aki családias környezetben, kis tanulócsoportokban, keresztény alapelvek, értékek, erkölcsi elvek mentén szeretné, hogy felnőjön gyermeke, hiszen ez az életszakasz, amit az iskolában tölt, meghatározó lesz számára.

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módom, még, ha megvénhedik sem tér el attól!” /Példabeszédek 22:6/

Kálai Erika

8. éve tanítok az Örömhír Általános Iskolában.
Már 12 évesen elhatároztam, hogy tanító leszek. A Pünkösdi Teológiai Főiskola elvégzése után a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán szereztem tanító szakon diplomát, magyar műveltségterülettel. Jelenleg a Károli Gáspár Egyetemen tanulok drámapedagógiát.
A 3. osztályosok osztályfőnöke vagyok; emellett magyart, matematikát és hittant tanítok. Óráimat igyekszem a drámapedagógia módszereivel „fűszerezni”.
Nagyon szeretem a gyerekeket, a munkámat. Boldog vagyok, hogy egy olyan elfogadó, segítőkész és támogató munkaközösségben dolgozhatok, ahol a kreativitás is teret nyer.
Az a vágyam, hogy diákjaim a megszerzett tudás mellé Istentől kapott bölcsességgel is gazdagodjanak, hogy megítélhessék, mi az Istennek jó és tökéletes akarata az életük minden egyes területére nézve.

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”
Példabeszédek 22: 6.

Kertész Győző

Kertész Győző vagyok, magyar-történelem szakos tanár, a Biblia Szól Egyház egyik lelkipásztora.
A kezdetektől fogva itt tanítok, mind az öt gyermekemet ide írattam be. Jelenleg magyar nyelvet és irodalmat tanítok a hetedik osztályban, illetve történelmet a felső tagozaton. Az ötödik osztály osztályfőnöke vagyok.
Ez több mint szakma és több mint iskola. Az oktatás több, mint tanítás nevelés. Az oktatás Élet. Az élet tovább adása.
Mindenkinek ajánlom az iskolát, ahogyan az Úr Jézus mondta: Jöjj és lásd! 

Temesi Adrienn

2003-ban végeztem az ELTE Tanárképző Főiskolai karán biológia – fizika szakon, 2007 januárja óta dolgozom az iskolában. Természetismeretet, biológiát és fizikát tanítok a felső tagozaton.

Célom az, hogy a gyerekek megismerjék a természettudományok szépségét, hogy gondolkodó ember váljék belőlük. Fontosnak tartom, hogy az órák humorosan, jó hangulatban teljenek, igyekszem megszerettetni velük a tudományokat.

Osztályfőnökként azon vagyok, hogy jó kapcsolatom legyen a gyerekekkel, hogy érezzék, bármilyen problémával bármikor fordulhatnak hozzám. Szívesen szervezek velük szabadidős programokat, rendszeresen járunk korcsolyázni, sokat társasjátékozunk együtt.

Tihanyi Imre

“Az Úr ajándéka a gyermek… Mint a hős kezeiben a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegezét.” Ezzel az igével indultam útnak és fogadtam el a meghívást az Örömhír Iskola énektanári állására, ahol 2016 szeptembere óta tanítok. Kiváltságnak érzem, hogy egy ilyen nagyszerű csapat és ilyen felbecsülhetetlen értékű misszió részese lehetek, mint egy gazdagon megajándékozott, “boldog hős“.

Pár szóban magamról. Belátva, hogy az életem egyedül csak Istennel lehet teljes, már fiatalon Krisztusnak adtam az életem. Istennél szeretetet, jóságot, elfogadást, kedvességet találtam, és szavakkal leírhatatlan, természetfölötti békességet, ami azóta is kíséri az életemet. Ezt szeretném visszatükrözni és átadni minden nap, különösen azok számára, akik Istennek is nagyon fontosak: a gyerekeknek – hiszen “ilyeneké az Isten országa”.

Zenetanári és karvezetői diplomámat 2008-ban szereztem meg a Zeneakadémia kihelyezett képzésében Debrecenben. A gyülekezeti életben a “rések befalazójaként” igyekszem mindenben segíteni és szolgálni ott, ahol szükséget látok. Különösen közel áll hozzám a közbenjárás, a dicsőítés, a lelkigondozás, és a szervezési terület, a szemmel nem látható háttérfeladatok ellátása. Mediációval (peren kívüli konfliktusrendezés, békéltetés) 2015 óta foglalkozom.

Szabadidőmben szeretem a természetet járni, fotózni, olvasni, zenélni, ötletelni, barkácsolni, kapcsolatokat és nem utolsó sorban Isten országát építeni.

Török-Németh Anita

2015. szeptembere óta dolgozom az Örömhír Általános Iskolában, mint tanító. Számomra ez az iskola nem a munkahelyem, hanem a második családom. Itt azzal foglalkozhatok, amit Isten számomra tálentumként adott. Mindezt egy szeretetteljes, motiváló környezetben, ahol mindennap megtapasztalhatom Isten jelenlétét.

Az iskolát olyan családoknak ajánlom, akik a gyermeküket motiváló, gondoskodó környezetbe szeretnék tudni, ahol Isten által elhívott pedagógusok tanítanak. Amit igazán fontosnak tartok, hogy az iskolánkban a pedagógusok az általános tudás mellett a való életre készítik fel a gyerekeket Isten Igéje által.

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

 

ADOTT ÁLLÁS NEVE

Matematika és testnevelés szakos kollégák jelentkezését várjuk!