Beiskolázás

Tisztelt Szülők! 

Szeretettel várjuk Önöket „Iskolanyitogató” programjainkra gyermekükkel együtt, hogy iskolánkkal és a leendő elsős tanító nénivel megismerkedhessenek! 

Játékos ismerkedő:

2019. március 8. (péntek) 15:30-17:00
2019. március 22. (péntek) 15:30-17:00
2019. március 29. (péntek) 15:30-17:00

Tudnivalók a beiratkozáshoz
A gyermek felvételéről és osztályba sorolásáról az igazgató dönt.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

A gyermek személyazonosítására alkalmas igazolvány (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)

A gyermek társadalombiztosítási igazolványa (TAJ kártya)

A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet

             – óvodai szakvélemény (EREDETI PÉLDÁNY),

             – nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

             – sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

A gyermek 5 éves korában orvos által kiállított ill. 6 éves korában védőnő által kiállított státuszlapja.

A gyermek oltási kiskönyve.

Szeretettel várjuk leendő elsőseinket!